Entries by wilfrid

L-Edukazzjoni

Konferenza V2015+ L-Edukazzjoni Is-Sahha tat-Tfal u s-Suggett tal-Edukazzjoni Fizika Nixtieq nibda billi nirrikonoxxi il- progress li sar fl-edukazzjoni. Bla dubju sar investiment bil-fatti minn dan il-gvern ghal dawn l-ahhar 25 sena. Ghandna storja miktuba li taghti prova ta’ gvern li emmen fil-poplu Malti. Jien l-ewwel wiehed prodott ta’ gvern li emmen f’niesu grazzi ghal formazzjoni […]

Ix-Xogħol

Konferenza V2015+ Ix-Xoghol Fis-sentejn li ghamilt immexxi negozju tal-familja u kemm ili direttur ta’ kumpanija tal-kostruzzjoni personali stajt napprezza iktar xi tfisser tkun negozjant, u xi tfisser li tirriskja gidek. Li tirriskja dak il-kapital li tant tkun tbazwart ghalih biex hloqtu bil-mod, il-mod tul is-snin. Minghajr ma nkun negattiv, ikolli nkun realistiku u nirrikonoxxi li […]

Start of a Process

Started a two year process of objective political discernment based on the belief that before joining a political movement or journalistic entity one needs to develop the ability to view situations from an objective and nonpartisan point of view. At least, the point of departure needs to be of this nature, rather than being overly […]